Vlastnosti kamenů

Každý kámen má 3 různé typy vlastností, na kterých závisí jejich bonus a které mohou být také zlepšovány:


Stupeň – surový, broušený, vzácný, starověký, legendární a mýtický
= Čím lepší stupeň, tím více bonusů kámen má.
    Čím vyšší stupeň, tím kratší je jeho doba efektu


Stupeň čirosti – matná, čistá, bezchybná, brilantní a excelentní
= Čím lepší čirost, tím lepší hodnotu bonusu kámen má.


Úroveň – od +0 až po +6
= Čím větší úroveň, tím lepší hodnotu bonusu kámen má.


 

Beta verze Aktivní. Připravujeme pro Vás další sekci - Doplňky
close